Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

NamespaceManager.RelayExistsAsync Method

Asynchronously determines whether a relay exists in the service namespace.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task<bool> RelayExistsAsync(
	string path
)

Parameters

path
Type: System.String
The path of the relay relative to the service namespace base address.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<Boolean>
The asynchronous operation.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2014 Microsoft