Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

NamespaceManager.EndUpdateQueue Method

Ends an asynchronous request to update queue.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public QueueDescription EndUpdateQueue(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult object that represents the result of the update queue operation.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.QueueDescription
A QueueDescription handle to the queue, or null if the queue does not exist in the service namespace.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2014 Microsoft