Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

NamespaceManager.EndGetRules Method

Ends an asynchronous request to retrieve all rules from the service namespace.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public IEnumerable<RuleDescription> EndGetRules(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult object that represents the result of the get rules operation.

Return Value

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<RuleDescription>
An IEnumerable<T> object that represents the collection of all rules in the service namespace. Returns an empty collection if no rule exists in this service namespace.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2014 Microsoft