Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

NamespaceManager.DeleteSubscriptionAsync Method

Asynchronously deletes the subscription with the specified topic path and subscription name.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task DeleteSubscriptionAsync(
	string topicPath,
	string name
)

Parameters

topicPath
Type: System.String
The topic path relative to the service namespace base address.
name
Type: System.String
The name of the subscription to delete.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task
The asynchronous delete subscription operation.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2014 Microsoft