Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

SubscriptionDescription.UpdatedAt Property

Gets the exact time the message has been updated.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public DateTime UpdatedAt { get; }

Property Value

Type: System.DateTime
The time the message has been updated.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2014 Microsoft