Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

SubscriptionClient.EndGetMessageSessions Method

Finishes an asynchronous operation to get the processing of a message.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public IEnumerable<MessageSession> EndGetMessageSessions(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult that represents the status of the asynchronous operation to suspend processing of a message.

Return Value

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<MessageSession>
An asynchronous operation to get the processing of a message.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2014 Microsoft