Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

QueueDescription.Status Property

Gets or sets the current status of the queue (enabled or disabled). When an entity is disabled, that entity cannot send or receive messages.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public EntityStatus Status { get; set; }

Property Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.EntityStatus
The current status of the queue.

For possible values, see EntityStatus.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2014 Microsoft