Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

QueueDescription::EnableBatchedOperations Property

Gets or sets a value that indicates whether server-side batched operations are enabled.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public:
property bool EnableBatchedOperations {
	bool get ();
	void set (bool value);
}

Property Value

Type: System::Boolean
true if the batched operations are enabled; otherwise, false.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2014 Microsoft