Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

QueueDescription.CreatedAt Property

Gets the exact time the message was created.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public DateTime CreatedAt { get; }

Property Value

Type: System.DateTime
The time the message was created.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2014 Microsoft