Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

MessagingFactorySettings.AmqpTransportSettings Property

Gets or set the transport settings for the Advanced Message Queuing Protocol (AMQP).

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public AmqpTransportSettings AmqpTransportSettings { get; set; }

Property Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.Amqp.AmqpTransportSettings
The transport settings for the Advanced Message Queuing Protocol (AMQP).

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2014 Microsoft