Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

MessagingFactory.Address Property

Gets the base address of the messaging factory.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Uri Address { get; internal set; }

Property Value

Type: System.Uri
A URI that represents the base address of the messaging factory.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2014 Microsoft