Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

MessageClientEntity.OnRuntimeDescriptionChanged Method

Raises an event when the runtime description has been changed.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected internal virtual void OnRuntimeDescriptionChanged(
	RuntimeEntityDescription newValue
)

Parameters

newValue
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.RuntimeEntityDescription
The new value of the runtime description.

Topluluk İçeriği

Show:
© 2014 Microsoft