Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.
Bu konu henüz değerlendirilmedi - Bu konuyu değerlendir

FilterException Class

The exception that is thrown for signaling filter action errors.

System.Object
  System.Exception
    Microsoft.ServiceBus.Messaging.MessagingException
      Microsoft.ServiceBus.Messaging.FilterException

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)
[SerializableAttribute]
public sealed class FilterException : MessagingException

The FilterException type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodFilterException(String)Initializes a new instance of the FilterException class using the specified message.
Public methodFilterException(String, Exception)Initializes a new instance of the FilterException class using the specified message and inner exception.
Top
  NameDescription
Public propertyDataGets the data associated with the exception. (Inherited from MessagingException.)
Public propertyDetailGets or sets the detail information of the messaging exception. (Inherited from MessagingException.)
Public propertyHelpLink (Inherited from Exception.)
Public propertyHResult (Inherited from Exception.)
Public propertyInnerException (Inherited from Exception.)
Public propertyIsTransientGets or sets a value indicating whether the exception is transient. Check this property to determine if the operation should be retried. (Inherited from MessagingException.)
Public propertyMessage (Inherited from Exception.)
Public propertySource (Inherited from Exception.)
Public propertyStackTrace (Inherited from Exception.)
Public propertyTargetSite (Inherited from Exception.)
Public propertyTimestampGets or sets the time at which the messaging exception occurred. (Inherited from MessagingException.)
Top
  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Public methodGetBaseException (Inherited from Exception.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetObjectDataPopulates the serialization information with data about the exception. (Inherited from MessagingException.)
Public methodGetType (Inherited from Exception.)
Public methodToString (Inherited from Exception.)
Top
Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Bunu faydalı buldunuz mu?
(1500 karakter kaldı)
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2014 Microsoft. Tüm hakları saklıdır.