Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

EntityDescription.IsReadOnly Property

Gets or sets a value that indicates whether the entity description is read-only.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public bool IsReadOnly { get; internal set; }

Property Value

Type: System.Boolean
true if the entity description is read-only; otherwise, false.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2014 Microsoft