Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

BrokeredMessage.Properties Property

Gets the application specific message properties.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public IDictionary<string, Object> Properties { get; }

Property Value

Type: System.Collections.Generic.IDictionary<String, Object>
The application specific message properties.

ExceptionCondition
ObjectDisposedException

Thrown if the message is in disposed state.

They keys are ordinal case-insensitive.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2014 Microsoft