Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

HybridConnectionStateChangedArgs.ConnectionState Property

Gets the current connection state of the hybrid connection.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public HybridConnectionState ConnectionState { get; }

Property Value

Type: Microsoft.ServiceBus.HybridConnectionState
Returns HybridConnectionState.
Contains the connection state.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2014 Microsoft