Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

ConnectionOrientedTransportElement.TransferMode Property

Gets or sets a value that specifies whether the messages are buffered or streamed with the connection-oriented transport.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Configuration
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

[ConfigurationPropertyAttribute("transferMode", DefaultValue = TransferMode.Buffered)]
public TransferMode TransferMode { get; set; }

Property Value

Type: System.ServiceModel.TransferMode
Returns a valid TransferMode value that specifies whether a channel uses streamed or buffered modes of message transfer. The default is Buffered.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2014 Microsoft