Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet

SocketExtensions.GetCurrentNetworkInterface Yöntem

.NET Framework 4.5

Ad alanı:  Microsoft.Phone.Net.NetworkInformation
Derleme:  Microsoft.Phone (Microsoft.Phone.dll içinde)

public static NetworkInterfaceInfo GetCurrentNetworkInterface(
	this Socket socket
)

Parametreler

socket
Tür: System.Net.Sockets.Socket

Kullanım Notu

Visual Basic ve C# programlarında, bu yöntemi Socket türündeki herhangi bir nesne üzerinde örnek yöntemi olarak çağırabilirsiniz. Bu yöntemi çağırmak için örnek yöntemi sözdizimini kullandığınızda, ilk parametreyi yok sayın. Daha fazla bilgi için bkz. Uzantı Yöntemleri (Visual Basic) veya Genişletme Yöntemleri (C# Programlama Kılavuzu).

Windows Phone uygulamaları için .NET

Destekleyen: Windows Phone 8, Silverlight 8.1

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2014 Microsoft