Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

StartService Method

This API supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public static void StartService(
	string serviceName,
	Func<ServiceBase> serviceCreator,
	string eventSourceName
)

Parameters

serviceName
Type: System..::..String
Internal.
serviceCreator
Type: System..::..Func<(Of <(<'ServiceBase>)>)>
Internal.
eventSourceName
Type: System..::..String
Internal.

Topluluk İçeriği

Show:
© 2014 Microsoft