Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

EvictionType Enumeration

Specifies the eviction used for a cache.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

'Bildirim
Public Enumeration EvictionType
'Kullanım
Dim instance As EvictionType

Member nameDescription
LruThe cache uses an eviction policy of Least-Recently-Used (LRU).
NoneThe cache does not evict objects.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2014 Microsoft