Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

MessageReceiver.Peek Method (Int64)

Reads the next message without changing the state of the receiver or the message source.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public BrokeredMessage Peek(
	long fromSequenceNumber
)

Parameters

fromSequenceNumber
Type: System.Int64
The sequence number from where to read the message.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.BrokeredMessage
The BrokeredMessage that represents the next message to be read.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2014 Microsoft