Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

TableQuerySegment Generic Class

Updated: May 15, 2014

Represents a segment of results and contains continuation token information.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public class TableQuerySegment<TElement> : IEnumerable<TElement>, IEnumerable

GenericParameters

TElement

The type of the result that the segment contains.

System.Object
  Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table.TableQuerySegment

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Show:
© 2014 Microsoft