Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

SubscriptionClient.CreateFromConnectionString Method (String, String, String, ReceiveMode)

Creates a new copy of SubscriptionClient from a connection string with specified topic path, name and mode.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public static SubscriptionClient CreateFromConnectionString(
	string connectionString,
	string topicPath,
	string name,
	ReceiveMode mode
)

Parameters

connectionString
Type: System.String
The connection string.
topicPath
Type: System.String
The full pathname of the topic.
name
Type: System.String
The name of the subscription.
mode
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.ReceiveMode
The message receive mode.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2014 Microsoft