Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

MessagingFactory.BeginCreate Method (String, TokenProvider, AsyncCallback, Object)

Begins an asynchronous request to create a MessagingFactory object.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public static IAsyncResult BeginCreate(
	string address,
	TokenProvider tokenProvider,
	AsyncCallback callback,
	Object state
)

Parameters

address
Type: System.String
The namespace base address.
tokenProvider
Type: Microsoft.ServiceBus.TokenProvider
The token provider.
callback
Type: System.AsyncCallback
An AsyncCallback delegate that references the method to invoke when the operation is complete.
state
Type: System.Object
A user-provided object that contains information about the create operation. This object is passed to the EndCreate(IAsyncResult) delegate when the operation is complete.

Return Value

Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult object that references the asynchronous create a MessagingFactory operation.

ExceptionCondition
ArgumentException

address contains a path appended to the full address of the service namespace.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2014 Microsoft