Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

SubscriptionClient.DeadLetter Method (Guid, String, String)

Moves the undelivered message to the dead letter queue.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public void DeadLetter(
	Guid lockToken,
	string deadLetterReason,
	string deadLetterErrorDescription
)

Parameters

lockToken
Type: System.Guid
The lock token bound to the locked message instance.
deadLetterReason
Type: System.String
The reason for deadlettering the message.
deadLetterErrorDescription
Type: System.String
The error description for deadlettering the message.

ExceptionCondition
TimeoutException

Thrown if the operation exceeded the timeout value set by OperationTimeout.

OperationCanceledException

Thrown if the client entity has been closed or aborted.

MessageLockLostException

Thrown if the message represented by lockToken has lost the message lock.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2014 Microsoft