Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

BrokeredMessage.GetBody<T> Method

Deserializes the brokered message body into an object of the specified type by using the DataContractSerializer with a binary XmlDictionaryReader.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public T GetBody<T>()

Type Parameters

T

The type to which the message body will be deserialized.

Return Value

Type: T
The deserialized object or graph.

ExceptionCondition
ObjectDisposedException

If the message is in disposed state or the message body stream is already disposed.

InvalidOperationException

If the message contains a null body stream or the body stream contains no data or the message body has already been consumed.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2014 Microsoft