Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

BrokeredMessage.IXmlSerializable.WriteXml Method

Converts an object into its XML representation. This method is reserved for internal use and should not be used directly or indirectly (e.g. using a serializer or a formatter).

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

void IXmlSerializable.WriteXml(
	XmlWriter writer
)

Parameters

writer
Type: System.Xml.XmlWriter
The XmlWriter stream to which the object is serialized.

Implements

IXmlSerializable.WriteXml(XmlWriter)

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2014 Microsoft