Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.
Bu konu henüz değerlendirilmedi - Bu konuyu değerlendir

CloudTableClient.ListTables Method ()

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

Returns an enumerable collection of table names for the storage account.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)
'Kullanım

public IEnumerable<string> ListTables ()

Return Value

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable

An enumerable collection of table names.

The following code example lists all tables in the storage account.

public static void ListAllTables(CloudStorageAccount storageAccount)
{
  // Create service client for credentialed access to the Table service.
  CloudTableClient tableClient = new CloudTableClient(storageAccount.TableEndpoint.ToString(),
    storageAccount.Credentials);
  // List the tables in this storage account.
  foreach (string tableName in tableClient.ListTables())
  {
    Console.WriteLine(tableName);
  }
}

The collection of table names is retrieved lazily.


Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

Target Platforms

Bunu faydalı buldunuz mu?
(1500 karakter kaldı)
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz
Show:
© 2014 Microsoft. Tüm hakları saklıdır.