Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

MessagingFactory.CreateAsync Method (Uri)

Asynchronously creates a new messaging factory object.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public static Task<MessagingFactory> CreateAsync(
	Uri address
)

Parameters

address
Type: System.Uri
The namespace base address.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<MessagingFactory>
A task instance that represents the asynchronous create operation.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2014 Microsoft