Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

MessagingFactory.CreateAsync Method (IEnumerable<Uri>, MessagingFactorySettings)

Asynchronously creates a new messaging factory object.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public static Task<MessagingFactory> CreateAsync(
	IEnumerable<Uri> addresses,
	MessagingFactorySettings factorySettings
)

Parameters

addresses
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<Uri>
An enumeration of address.
factorySettings
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.MessagingFactorySettings
The MessagingFactory settings.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<MessagingFactory>
A task instance that represents the asynchronous create operation.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2014 Microsoft