Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

QueueClient.DeadLetterAsync Method (Guid, String, String)

Asynchronously moves the undelivered message to the dead letter queue.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task DeadLetterAsync(
	Guid lockToken,
	string deadLetterReason,
	string deadLetterErrorDescription
)

Parameters

lockToken
Type: System.Guid
The lock token bound to the locked message instance.
deadLetterReason
Type: System.String
The reason for deadlettering the message.
deadLetterErrorDescription
Type: System.String
The error description for deadlettering the message.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task
The asynchronous operation.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2014 Microsoft