Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

QueueClient.PeekBatchAsync Method (Int64, Int32)

Asynchronously peeks a batch of message.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task<IEnumerable<BrokeredMessage>> PeekBatchAsync(
	long fromSequenceNumber,
	int messageCount
)

Parameters

fromSequenceNumber
Type: System.Int64
The sequence number from where to peek a batch of message.
messageCount
Type: System.Int32
The number of message.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<IEnumerable<BrokeredMessage>>
The asynchronous operation.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2014 Microsoft