Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

SubscriptionClient.ReceiveAsync Method

Asynchronously receives a message using the InternalReceiver().

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task<BrokeredMessage> ReceiveAsync()

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<BrokeredMessage>
A task instance that represents the asynchronous receive operation.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2014 Microsoft