SATıŞ: 1-800-867-1389
Information
The topic you requested is included in another documentation set. For convenience, it's displayed below. Choose Switch to see the topic in its original location.

SerializationInfo Sınıf

Seri hale getirmek veya bir nesnedeki seriyi kaldırmak için gerekli tüm verileri depolar. Bu sınıf devralınamaz.

System.Object
  System.Runtime.Serialization.SerializationInfo

Ad alanı:  System.Runtime.Serialization
Derleme:  mscorlib (mscorlib.dll içinde)

[ComVisibleAttribute(true)]
public sealed class SerializationInfo

SerializationInfo türü aşağıdaki üyeleri ortaya koyar.

  AdAçıklama
Genel yöntemSerializationInfo(Type, IFormatterConverter)Yeni bir örneğini oluşturur SerializationInfo sınıfı.
Genel yöntemSerializationInfo(Type, IFormatterConverter, Boolean)Yeni bir örneğini başlatır SerializationInfo sınıfı.
Üst

  AdAçıklama
Genel özellikAssemblyNameAlır veya ayarlar türü seri hale getirme sırasında yalnızca seri hale getirmek için derleme adı.
Genel özellikFullTypeNameAlır veya ayarlar tam adı Type seri hale getirmek için.
Genel özellikIsAssemblyNameSetExplicitDerleme adı açıkça ayarlanmış olup olmadığını alır.
Genel özellikIsFullTypeNameSetExplicitTam tür adı açıkça ayarlanmış olup olmadığını alır.
Genel özellikMemberCountEklenmiş olan üye sayısı alır SerializationInfo saklayın.
Genel özellikObjectTypeNesne seri hale getirir.
Üst

  AdAçıklama
Genel yöntemAddValue(String, Boolean)Bir Boolean değeri içine ekler SerializationInfo saklayın.
Genel yöntemAddValue(String, Byte)8 Bitlik işaretsiz tamsayı değerine ekler SerializationInfo saklayın.
Genel yöntemAddValue(String, Char)Bir Unicode karakter değerini ekler SerializationInfo saklayın.
Genel yöntemAddValue(String, DateTime)Ekler bir DateTime içine değer SerializationInfo saklayın.
Genel yöntemAddValue(String, Decimal)Ondalık bir değer içine ekler SerializationInfo saklayın.
Genel yöntemAddValue(String, Double)Bir çift duyarlıklı kayan nokta değeri ekler SerializationInfo saklayın.
Genel yöntemAddValue(String, Int16)16 Bitlik imzalı tamsayı değeri içine ekler SerializationInfo saklayın.
Genel yöntemAddValue(String, Int32)32 Bitlik imzalı tamsayı değeri içine ekler SerializationInfo saklayın.
Genel yöntemAddValue(String, Int64)64 Bitlik imzalı tamsayı değeri içine ekler SerializationInfo saklayın.
Genel yöntemAddValue(String, Object)Belirtilen nesnesine ekler SerializationInfo deposu, belirtilen adla ilişkili olduğu.
Genel yöntemAddValue(String, SByte)8 Bitlik imzalı tamsayı değeri içine ekler SerializationInfo saklayın.
Genel yöntemAddValue(String, Single)Bir tek duyarlıklı kayan nokta değeri ekler SerializationInfo saklayın.
Genel yöntemAddValue(String, UInt16)16 Bitlik imzalanmamış tamsayı değeri içine ekler SerializationInfo saklayın.
Genel yöntemAddValue(String, UInt32)32 Bitlik imzalanmamış tamsayı değeri içine ekler SerializationInfo saklayın.
Genel yöntemAddValue(String, UInt64)64 Bitlik imzalanmamış tamsayı değeri içine ekler SerializationInfo saklayın.
Genel yöntemAddValue(String, Object, Type)Bir değere ekler SerializationInfo saklamak, nerede value ile ilişkili name ve biri olacak şekilde sıralanmış Typetype.
Genel yöntemEquals(Object) Belirtilen nesnenin geçerli nesneye eşit olup olmadığını belirler. (Object kaynağından devralındı.)
Genel yöntemGetBooleanBir Boolean değeri alır SerializationInfo saklayın.
Genel yöntemGetByte8 Bitlik işaretsiz tamsayı değeri alır SerializationInfo saklayın.
Genel yöntemGetCharBir Unicode karakter değeri alır SerializationInfo saklayın.
Genel yöntemGetDateTimeAlır bir DateTime geçerlik SerializationInfo saklayın.
Genel yöntemGetDecimalArasında ondalık bir değer alır SerializationInfo saklayın.
Genel yöntemGetDoubleBir çift duyarlıklı kayan nokta değeri alır SerializationInfo saklayın.
Genel yöntemGetEnumeratorDöndürür bir SerializationInfoEnumerator ad-değer çiftleri arasında yineleme için kullanılan SerializationInfo saklayın.
Genel yöntemGetHashCodeVarsayılan karma işlevi hizmet verir. (Object kaynağından devralındı.)
Genel yöntemGetInt1616 Bitlik imzalı tamsayı değeri alır SerializationInfo saklayın.
Genel yöntemGetInt32Bir 32 bitlik imzalı tamsayı değeri alır SerializationInfo saklayın.
Genel yöntemGetInt6464 Bitlik imzalı tamsayı değeri alır SerializationInfo saklayın.
Genel yöntemGetSByte8 Bitlik imzalı tamsayı değeri alır SerializationInfo saklayın.
Genel yöntemGetSingleBir tek duyarlıklı kayan nokta değeri alır SerializationInfo saklayın.
Genel yöntemGetStringAlır bir String geçerlik SerializationInfo saklayın.
Genel yöntemGetTypeMevcut örnek için Type alır. (Object kaynağından devralındı.)
Genel yöntemGetUInt1616 Bitlik imzalanmamış tamsayı değeri alır SerializationInfo saklayın.
Genel yöntemGetUInt32Bir 32 bitlik imzalanmamış tamsayı değeri alır SerializationInfo saklayın.
Genel yöntemGetUInt6464 Bitlik imzalanmamış tamsayı değeri alır SerializationInfo saklayın.
Genel yöntemGetValueBir değer alır SerializationInfo saklayın.
Genel yöntemSetTypeAyarlar Type nesnesinin seri hale getirmek için.
Genel yöntemToStringGeçerli nesneyi temsil eden bir dize döndürür. (Object kaynağından devralındı.)
Üst

Bu sınıf, özel seri hale getirme davranış nesneler tarafından kullanılır. GetObjectData İki yöntem ISerializable veya ISerializationSurrogate dolduran SerializationInfo adını, türünü ve her seri hale getirmek için istediği bilgi parçasının değerini depolar. Seri kaldırma sırasında uygun işlevi bu bilgiler ayıklayabilirsiniz.

Nesneler için eklenen SerializationInfo saklamak zaman serialization kullanarak en AddValue yöntemleri ve ayıklanmış arasında SerializationInfo saklamak serisini kaldırma kullanarak en GetValue yöntemleri.

Seri hale getirme özelleştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz: [<topic://cpconCustomSerialization>].

Aşağıdaki kod örneği göstermektedir SerializationInfo için özel bir seri hale getirme ve çeşitli değerler serisini kaldırma.


using System;
using System.Text;
using System.IO;
// Add references to Soap and Binary formatters.
using System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary;
using System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap ;
using System.Runtime.Serialization;


[Serializable]
public class MyItemType : ISerializable
{
  public MyItemType()
  {
    // Empty constructor required to compile.
  }

  // The value to serialize.
  private string myProperty_value;

  public string MyProperty
  {
    get { return myProperty_value; }
    set { myProperty_value = value; }
  }

  // Implement this method to serialize data. The method is called 
  // on serialization.
  public void GetObjectData(SerializationInfo info, StreamingContext context)
  {
    // Use the AddValue method to specify serialized values.
    info.AddValue("props", myProperty_value, typeof(string));

  }

  // The special constructor is used to deserialize values.
  public MyItemType(SerializationInfo info, StreamingContext context)
  {
    // Reset the property value using the GetValue method.
    myProperty_value = (string) info.GetValue("props", typeof(string));
  }
}

// This is a console application. 
public static class Test
{
  static void Main()
  {
    // This is the name of the file holding the data. You can use any file extension you like.
    string fileName = "dataStuff.myData";

    // Use a BinaryFormatter or SoapFormatter.
    IFormatter formatter = new BinaryFormatter();
    //IFormatter formatter = new SoapFormatter();

    Test.SerializeItem(fileName, formatter); // Serialize an instance of the class.
    Test.DeserializeItem(fileName, formatter); // Deserialize the instance.
    Console.WriteLine("Done");
    Console.ReadLine();
  }

  public static void SerializeItem(string fileName, IFormatter formatter)
  {
    // Create an instance of the type and serialize it.
    MyItemType t = new MyItemType();
    t.MyProperty = "Hello World";

    FileStream s = new FileStream(fileName , FileMode.Create);
    formatter.Serialize(s, t);      
    s.Close();
  }


  public static void DeserializeItem(string fileName, IFormatter formatter)
  {
    FileStream s = new FileStream(fileName, FileMode.Open);
    MyItemType t = (MyItemType)formatter.Deserialize(s);
    Console.WriteLine(t.MyProperty);      
  }    
}


.NET Framework

Destekleyen: 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4, 3.5, 3.0, 2.0, 1.1, 1.0

.NET Framework İstemci Profili

Destekleyen: 4, 3.5 SP1

Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista SP2, Windows Server 2008 (Sunucu Çekirdeği Rolü desteklenmez), Windows Server 2008 R2 (Sunucu Çekirdeği Rolü, SP1 veya sonraki sürümlerle desteklenir; Itanium'da desteklenmez)

.NET Framework her platformun tüm sürümlerini desteklemez. Desteklenen sürümlerin listesi için bkz. .NET Framework Sistem Gereksinimleri.

Bu türün tüm genel statik (Visual Basic'te Shared) üyeleri iş parçacığı açısından güvenlidir. Hiçbir örnek üyesinin iş parçacığı açısından güvenliği garanti edilemez.
Bunu faydalı buldunuz mu?
(1500 karakter kaldı)
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz

Topluluk İçeriği

Show:
© 2014 Microsoft