SATıŞ: 1-800-867-1389
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

CloudBlobClient.SingleBlobUploadThresholdInBytes Property

Updated: May 15, 2014

Gets or sets the maximum size of a blob in bytes that may be uploaded as a single blob.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

[ObsoleteAttribute("Use DefaultRequestOptions.SingleBlobUploadThresholdInBytes.")] 
public Nullable<long> SingleBlobUploadThresholdInBytes { get; set; }

Property Value

A long containing the maximum size of a blob, in bytes, that may be uploaded as a single blob, ranging from between 1 and 64 MB inclusive.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Bunu faydalı buldunuz mu?
(1500 karakter kaldı)
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz
Show:
© 2014 Microsoft