Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
Expand Minimize
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,
0 av 1 bedömde detta vara till hjälp - Bedöm det här ämnet

ContainerListingDetails Enumeration

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

Specifies which details to include when listing the containers in this storage account.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)
'Användning

[FlagsAttribute] 
public enum ContainerListingDetails
Member nameDescription
AllInclude all available details.
MetadataRetrieve container metadata.
NoneNo additional details.

These enumeration values can be combined using the OR operator (vertical bar in C#) to designate multiple fields in method parameters that expect this enumeration type.


Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

Target Platforms

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer
Visa:
© 2014 Microsoft. Med ensamrätt.