Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

CloudBlob Properties

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

 NameDescription
public propertyAttributesGets the BlobAttributes object that represents the blob's attributes.
public propertyContainerGets a CloudBlobContainer object representing the blob's container.
public propertyMetadataGets the blob's user-defined metadata.
public propertyNameGets the name of the blob.
public propertyParentGets the CloudBlobDirectory object representing the virtual parent directory for the blob.
public propertyPropertiesGets the blob's system properties.
public propertyServiceClientGets the CloudBlobClient object that represents the Blob service.
public propertySnapshotTimeGets the DateTime value that uniquely identifies the snapshot, if this blob is a snapshot.
public propertyToBlockBlobGets a CloudBlockBlob object based on this blob.
public propertyToPageBlobGets a CloudPageBlob object based on this blob.
public propertyUriGets the URI that identifies the blob.

Visa:
© 2014 Microsoft