Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,
0 av 1 bedömde detta vara till hjälp - Bedöm det här ämnet

CloudBlob.Metadata Property

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

Gets the blob's user-defined metadata.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)
'Användning

'Deklaration
Public Property Metadata As NameValueCollection

Property Value

Type: System.Collections.Specialized.NameValueCollection

The metadata of the blob.

The following code example writes metadata to a blob.

static void WriteBlobMetadata(Uri blobEndpoint, string accountName, string accountKey)
{
  // Create service client for credentialed access to the Blob service.
  CloudBlobClient blobClient = 
    new CloudBlobClient(blobEndpoint, new StorageCredentialsAccountAndKey(accountName, accountKey));

  // Return a blob reference.
  CloudBlob blob = new CloudBlob("mycontainer/myblob.txt", blobClient);

  // Write some text to the blob.
  blob.UploadText("this is a text blob");

  // Define some metadata for the blob.
  blob.Metadata["category"] = "images";
  blob.Metadata["owner"] = "azureix";

  // Write the metadata to the service.
  blob.SetMetadata();
}

The FetchAttributes method populates the system properties and user-defined metadata of a blob. Before reading the properties or metadata of a blob, you should always call this method or the BeginFetchAttributes method to retrieve the latest values for the properties and metadata of the blob from the service.


Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

Target Platforms

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer
Visa:
© 2014 Microsoft. Med ensamrätt.