Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

TableOperation.Delete Method

Updated: May 15, 2014

Creates a new table operation that deletes the given entity from a table.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public static TableOperation Delete (
	ITableEntity entity
)

Parameters

entity

The ITableEntity object to be deleted from the table.

Return Value

The TableOperation object.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

 

Visa:
© 2014 Microsoft