Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

TableHttpWebResponseParsers Class

Updated: May 15, 2014

Provides a set of methods for parsing a response stream from the Table service.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table.Protocol
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public static class TableHttpWebResponseParsers

System.Object
  Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table.Protocol.TableHttpWebResponseParsers

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

 

Visa:
© 2014 Microsoft