Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

CloudTableClient.EndGetServiceProperties Method

Updated: May 15, 2014

Ends an asynchronous operation to get the service properties of the Table service.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public ServiceProperties EndGetServiceProperties (
	IAsyncResult asyncResult
)

Parameters

asyncResult

The result returned from a prior call to BeginGetServiceProperties(AsyncCallback,Object).

Return Value

A ServiceProperties object.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

 

Visa:
© 2014 Microsoft