Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,
0 av 1 bedömde detta vara till hjälp - Bedöm det här ämnet

RequestResult.TranslateFromExceptionMessage Method

Updated: September 6, 2013

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 2.1. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

Translates the specified message into a RequestResult object.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)
'Användning
Dim message As String
Dim returnValue As RequestResult

returnValue = RequestResult.TranslateFromExceptionMessage(message)
[ObsoleteAttribute("This should be available only in Microsoft.WindowsAzure.Storage.WinMD and not in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll. Please use ReadXML to deserialize RequestResult when Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll is used.")] 
public static RequestResult TranslateFromExceptionMessage (
	string message
)

Parameters

message

The message to translate.

Return Value

The translated RequestResult.
Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

 

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer
Visa:
© 2014 Microsoft. Med ensamrätt.