Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
Expand Minimize
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

CloudPageBlob.Delete Method

Updated: May 15, 2014

Deletes the blob.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

[DoesServiceRequestAttribute] 
public void Delete (
	[OptionalAttribute] DeleteSnapshotsOption deleteSnapshotsOption,
	[OptionalAttribute] AccessCondition accessCondition,
	[OptionalAttribute] BlobRequestOptions options,
	[OptionalAttribute] OperationContext operationContext
)

Parameters

deleteSnapshotsOption

Whether to only delete the blob, to delete the blob and all snapshots, or to only delete the snapshots.

accessCondition

An AccessCondition object that represents the condition that must be met in order for the request to proceed. If null, no condition is used.

options

A BlobRequestOptions object that specifies additional options for the request. If null, default options are applied to the request.

operationContext

An OperationContext object that represents the context for the current operation.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

 

Visa:
© 2014 Microsoft