Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
Expand Minimize
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,
Det här ämnet har inte bedömts ännu - Bedöm det här ämnet

CloudBlockBlob.OpenRead Method

Updated: October 23, 2013

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 2.1. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

Opens a stream for reading from the blob.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)
'Användning
Dim instance As CloudBlockBlob
Dim accessCondition As AccessCondition
Dim options As BlobRequestOptions
Dim operationContext As OperationContext
Dim returnValue As Stream

returnValue = instance.OpenRead(accessCondition, options, operationContext)
[DoesServiceRequest] 
public Stream OpenRead (
	[OptionalAttribute] AccessCondition accessCondition,
	[OptionalAttribute] BlobRequestOptions options,
	[OptionalAttribute] OperationContext operationContext
)

Parameters

accessCondition

An AccessCondition object that represents the access conditions for the blob. If null, no condition is used.

options

A BlobRequestOptions object that specifies any additional options for the request.

operationContext

An OperationContext object that represents the context for the current operation.

Return Value

A stream to be used for reading from the blob.

On the Stream object returned by this method, the EndRead method must be called exactly once for every BeginRead call. Failing to end a read process before beginning another read can cause unknown behavior.


Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

 

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer
Visa:
© 2014 Microsoft. Med ensamrätt.