Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
Expand Minimize
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,
0 av 1 bedömde detta vara till hjälp - Bedöm det här ämnet

CloudBlockBlob.Exists Method

Updated: October 23, 2013

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 2.1. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

Checks existence of the blob.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)
'Användning
Dim instance As CloudBlockBlob
Dim options As BlobRequestOptions
Dim operationContext As OperationContext
Dim returnValue As Boolean

returnValue = instance.Exists(options, operationContext)
[DoesServiceRequest] 
public bool Exists (
	[OptionalAttribute] BlobRequestOptions options,
	[OptionalAttribute] OperationContext operationContext
)

Parameters

options

A BlobRequestOptions object that specifies any additional options for the request.

operationContext

An OperationContext object that represents the context for the current operation.

Return Value

true if the blob exists.
Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

 

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer
Visa:
© 2014 Microsoft. Med ensamrätt.