Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

SharedKeyLiteAuthenticationHandler Class

Updated: May 15, 2014

Represents a handler that signs HTTP requests with a shared key.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Auth.Protocol
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

[ObsoleteAttribute("Use SharedKeyAuthenticationHandler")] 
public sealed class SharedKeyLiteAuthenticationHandler : IAuthenticationHandler

System.Object
  Microsoft.WindowsAzure.Storage.Auth.Protocol.SharedKeyLiteAuthenticationHandler

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Visa:
© 2014 Microsoft