Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,
Det här ämnet har inte bedömts ännu - Bedöm det här ämnet

RoleEnvironment.RequestRecycle Method

Requests that the current role instance be stopped and restarted.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime (in Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.dll)
'Användning

public:
static void RequestRecycle ()
Exception typeCondition
RoleEnvironmentException

The role instance could not be stopped and restarted.

When the RequestRecycle method is called, the load balancer takes the role instance out of the rotation and the normal shutdown cycle is initiated. New requests are not routed to the role instance while it is restarting.

Windows Azure raises the Stopping event and calls the OnStop method where you can run the necessary code to prepare the role instance to be recycled.


Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

Target Platforms

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft. Med ensamrätt.