Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,
0 av 4 bedömde detta vara till hjälp - Bedöm det här ämnet

RoleEnvironment.IsAvailable Property

Indicates whether the role instance is running in the Windows Azure environment.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime (in Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.dll)
'Användning

public static bool IsAvailable { get; }

Property Value

Type: System.Boolean

true if the role instance is running in Windows Azure; otherwise, false.

If IsAvailable returns false all the other properties, methods and events of RoleEnvironment will throw exceptions.


Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

Target Platforms

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft. Med ensamrätt.