Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,
Det här ämnet har inte bedömts ännu - Bedöm det här ämnet

Registration Class

Represents a native registration for notification hubs. The TemplateRegistration subclass represents a registration for a specific template.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.Messaging
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Messaging.Managed (in Microsoft.WindowsAzure.Messaging.Managed.dll)
[KnownTypeAttribute(typeof(TemplateRegistration))]
[DataContractAttribute(Name = "WindowsRegistrationDescription", Namespace = "http://schemas.microsoft.com/netservices/2010/10/servicebus/connect")]
public class Registration

The Registration type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodRegistration(String)Initializes a new instance of the Registration class.
Public methodRegistration(String, IEnumerable<String>)Initializes a new instance of the Registration class.
Top
  NameDescription
Public propertyChannelUriGets or sets the channel URI.
Public propertyETagGets or sets the entity tag.
Public propertyExpiresAtGets the date and time when the registration expires.
Public propertyNotificationHubPathGets or sets the notification hub path.
Public propertyRegistrationIdGets or sets the registration ID.
Public propertyTagsGets or sets the collection of tags for the registration.
Public propertyUriGets or sets the URI associated with the registration.
Top
  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top
  NameDescription
Public fieldStatic memberNativeRegistrationNameSpecifies a native registration name.
Top
Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft. Med ensamrätt.