Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

IIngestManifest.Id Property

Updated: June 25, 2013

Gets or sets the unique identifier set by Media Services.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

'Deklaration
ReadOnly Property Id As String 
	Get
'Användning
Dim instance As IIngestManifest 
Dim value As String 

value = instance.Id

Property Value

Type: System.String
The unique identifier set by Media Services.

Gruppinnehåll

Visa:
© 2014 Microsoft